Úvod

Dobrý deň,
Ponúkam Vám prekladateľské a tlmočnícke služby.
Moje pracovné jazyky sú angličtina a nemčina.
Špecializujem sa na obchod, ekonómiu, medicínu, zahraničnú politiku a kresťanstvo. Prekladám projekty, príručky,
výročné správy, manuály, články, štúdie, návrhy obchodných zmlúv, internetové stránky, abstrakty k diplomovým prácam a pod.
Teším sa na spoluprácu s Vami.
Ing. Miroslava Ďaďanová